Follow Els Bourbon to join the conversation.

When you follow Els Bourbon, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Els Bourbon

Barcelona, Spain

Volem dedicar aquest disc a les nostres families i a tots els amics i amigues i antics membres del grup que durant tots aquests anys ens heu acompanyat. Sense vosaltres aquest disc no hauria estat possible.
Salut i R’n’R!!!
Els bourbon som:
Alex Cervera – Guitarres i veu
Toni Bourbon– Guitarra i veus
David Martins – Bateria, guitarra clàssica i veus
Marc Pagés– Baix
Dani Solè – Guitarra solista

Recent Supporters